Agentura Pac

Školy v přírodě

>
<
  • 1506319783-12982.JPG
  • 1475145213-27646.JPG

BRIGÁDY - ZAMĚSTNÁNÍ

PRVNÍ KROK K NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE...

Registrační formulář

výběr pozice
hlásím se na pozici
základní informace
jméno
příjmení
datum narození(požadovaný formát: dd.mm.rrrr)
mobil(požadovaný formát: xxxxxxxxx)
bydliště(postačí název města)
email
detailní informace
aktuální zaměstnání či studium
(název společnosti a pozice)
dosavadní praxe s pozicí na kterou se hlásíte
Kde jste se o nás dozvěděli?