Agentura Pac

Školy v přírodě

>
<
  • 1506319783-12982.JPG
  • 1475145213-27646.JPG

Výchovný personál

Specialitou na našich školách v přírodě je dosazení vlastního výchovného personálu, který tvoří hlavní vychovatel, zdravotník, vychovatelé a noční dozor. Tito pracovníci jsou většinou studenti vysokých škol, kteří mají rádi práci s dětmi a u nás získávají cennou praxi v oboru jak pedagogickém, tak i zdravotním. Zároveň musí dosahovat předepsaných kritérií pro vykonávání příslušné funkce, jsou námi proškoleni a na jejich práci dohlížíme.

Výchovný personál ovšem nemusí být podmínkou každého pobytu… záleží na domluvě se školou.

Přehled výchovného personálu:

  1. Vedení pobytu – stálý výkonný tým lidí, který organizuje činnost vychovatelů a zdravotníka, denní program, etapové hry, výlety, příjezdový a odjezdový den, vede porady s výchovným personálem, s učiteli a s provozovatelem objektu, řeší vzniklé problémy /kázeň/, vede evidenci účastníků pobytu, řídí chod školy v přírodě
  2. Vychovatel – zodpovídá za svěřenou třídu /15 až 20 dětí/ ve vymezených částech dne, organizuje a vede program pro děti, dohlíží nad dětmi v dodržování Řádu školy v přírodě, vede konzultace s učitelem, podílí se na přípravách etapové hry, vykonává noční dozor, je zodpovědný hlavnímu vychovateli
  3. Zdravotník – dohlíží na zdravotní stav dětí, vydává léky, vyhlašuje preventivní opatření, organizuje vstupní zdravotní filtr, pečuje a zodpovídá za nemocné, organizuje výjezdy do nemocnice, boduje pořádek, podílí se na přípravách programu, je zodpovědný hlavnímu vychovateli
  4. Noční dozor od večerky do budíčku je dozor nad dětmi svěřen nočnímu a rannímu vychovateli, který tak zodpovídá za klid a bezpečí ve středisku
Galerie
thumb_26_20140602_163408-1417872688.jpg
thumb_26_20140602_164932-1417872696.jpg
thumb_26_dscf3407-1417872711.JPG
thumb_26_dscf3601-1417872719.JPG
thumb_26_dsc_0015-(6)-1474538864.JPG
thumb_26_dsc_0241-1417872706.JPG
thumb_26_foto-17-1474538544.jpg
thumb_26_foto-18-1474538581.jpg
thumb_26_foto-26-1474538631.jpg
thumb_26_foto-27-1474538668.jpg
thumb_26_foto-71-1474538959.jpg
thumb_26_sl279879-1345676071.JPG