Agentura Pac

Školy v přírodě

>
<
  • 1606929537-16734.JPG
  • 1606929537-29995.jpg
  • 1606929538-22276.JPG
  • 1606929538-20432.JPG

Těžké časy

2020-2021

Chtěli bychom veřejnosti sdělit náš příběh na poli škol v přírodě. Vzniklá situace nás velmi mrzí, rozhodli jsme se ji řešit, nedáváme od toho ruce pryč, chceme se finančně vypořádat a také PACku zachránit, jak? Na to slouží níže sepsané řádky:

 

1. kapitola: období do března 2020

pravidelné pobyty škol v přrodě (ŠvP), stabilita, dobrá pověst jména agentury, teplická kancelář o 3 – 5 zaměstnancích, rozvoj činnosti, stálost klientů (základní školy, rodiče), jednání o modernizaci středisek (Valdek, Netopýr a Poslův Mlýn)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. kapitola: období jaro/léto 2020

přesuny termínů ŠvP, nestabilita, propuštění všech zaměstnanců, minimalizace všech výdajů – zachování nezbytných, vyjednávání, řešení co dál, uskutečnění letních táborů a pár podzimních ŠvP, vyhlížení kompenzací od vlády

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. kapitola: období podzim 2020

rušení pobytů, nulová činnost pro děti, finanční propad, dluh vůči školám, zavřená kancelář, snaha vyřešit finanční tíseň, nejistá budoucnost a čekání na uvolnění (školství, dětská rekreace)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. kapitola: období jaro 2021

charakteristika: výměna vedení agentury, revize škol v přírodě, obnovená komunikace – schůzky s vedením ZŠ, řešení finanční situace a shánění peněz, odvolání soudních sporů, pomoc členské rady, přípravy na obnovu činnosti

Po uvážení členské rady byl odvolán řídící pracovník ŠvP – P. Handreich, nyní se školami komunikují oba z vedení spolku – L. Schejbalová a J. Švach, kteří uskutečnili schůzky se všemi školami, které měly před pandemií na jaře 2020 vyjet na ŠvP. Rodiče již na plánované pobyty složili část pobytu (zálohu), která jim ještě nebyla vrácena. Bohužel již tyto peníze nemáme na svém účtu – byly utraceny před samotnými pobyty pro chod činnosti, kanceláře, zaměstnanců, použity na investice do Kempu Valdek nebo do nákupu hmotných věcí. Chceme obnovenou činností peníze vydělat a vrátit, proto jsme se na školách domluvili na možných řešeních: odložit ŠvP na bezpečnou dobu nebo domluvit splátkový kalendář pro vyrovnání. Zároveň sháníme peníze rozprodejem aut spolku, od veřejnosti skrze sbírky a věříme v povolení letních táborů, které by nám značně přispěly na vypořádání. Chystáme první školandy na červen a září.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. kapitola: zbytek roku 2021

charakteristika: obnovení pobytů, obnova činnosti pro děti, majoritní splacení dluhů vůči školám/rodičům, zrušená kancelář, záchrana pověsti spolku a plány do budoucna

Od června do září 2021 jsme se nezastavili, mohli jsme pořádat školy v přírodě na 2 místech, zájem o ně byl překvapující, měli jsme plné 4 turnusy letních táborů, zvládli jsme i podzimní tábor koncem října s rekordní účastí. Díky naší činnosti jsme odškodnili cca 30 škol (85%) vůči kterým jsme měli dluh z roku 2020. Vymanili jsme se z nejhoršího i díky podpoře našich lidí, důvěře rodičů, ředitelů a veřejnosti. Moc si toho ceníme a děkujeme. Ke konci roku bilancujeme a plánujeme jak zvládnout rok 2022 a zcela očistit naše jméno od zbylých dluhů.

 

Mgr. Jan Švach a Bc. Lucie Schejbalová