Agentura Pac

Školy v přírodě

>
<
  • 1606929537-16734.JPG
  • 1606929537-29995.jpg
  • 1606929538-22276.JPG
  • 1606929538-20432.JPG

BRIGÁDY - ZAMĚSTNÁNÍ

PRVNÍ KROK K NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE...

Registrační formulář

výběr pozice
hlásím se na pozici
základní informace
jméno
příjmení
datum narození(požadovaný formát: dd.mm.rrrr)
mobil(požadovaný formát: xxxxxxxxx)
bydliště(postačí název města)
email
foto
(nahrávejte fotografie, které jsou menší než 1MB)
detailní informace
aktuální zaměstnání či studium
(název společnosti a pozice)
dosavadní praxe s pozicí na kterou se hlásíte
Kde jste se o nás dozvěděli?