Agentura Pac

Školy v přírodě

>
<
  • 1606929537-16734.JPG
  • 1606929537-29995.jpg
  • 1606929538-22276.JPG
  • 1606929538-20432.JPG

Výchovný personál

Specialitou na našich školách v přírodě je dosazení vlastního výchovného personálu, který tvoří hlavní vychovatel, zdravotník, vychovatelé a noční dozor. Tito pracovníci jsou většinou studenti vysokých škol, kteří mají rádi práci s dětmi a u nás získávají cennou praxi v oboru jak pedagogickém, tak i zdravotním. Zároveň musí dosahovat předepsaných kritérií pro vykonávání příslušné funkce, jsou námi proškoleni a na jejich práci dohlížíme.

Přehled výchovného personálu:

Vedení pobytu – stálý výkonný tým lidí, který organizuje činnost vychovatelů a zdravotníka, denní program, etapové hry, výlety, příjezdový a odjezdový den, vede porady s výchovným personálem, s učiteli a s provozovatelem objektu, řeší vzniklé problémy /kázeň/, vede evidenci účastníků pobytu, řídí chod školy v přírodě

Vychovatel – zodpovídá za svěřenou třídu /15 až 20 dětí/ ve vymezených částech dne, organizuje a vede program pro děti, dohlíží nad dětmi v dodržování Řádu školy v přírodě, vede konzultace s učitelem, podílí se na přípravách etapové hry, vykonává noční dozor, je zodpovědný hlavnímu vychovateli

Zdravotník – dohlíží na zdravotní stav dětí, vydává léky, vyhlašuje preventivní opatření, organizuje vstupní zdravotní filtr, pečuje a zodpovídá za nemocné, organizuje výjezdy do nemocnice, boduje pořádek, podílí se na přípravách programu, je zodpovědný hlavnímu vychovateli

Noční dozor od večerky do budíčku je dozor nad dětmi svěřen nočnímu a rannímu vychovateli, který tak zodpovídá za klid a bezpečí ve středisku

Galerie
thumb_26_vych1-1690027117.jpg
thumb_26_vych2-1690027118.jpg
thumb_26_vych3-1690027118.jpg
thumb_26_vych4-1690027119.jpg
thumb_26_vych5-1690027119.jpg
thumb_26_vych6-1690027119.jpg
thumb_26_vych7-1690027119.jpg
thumb_26_vych8-1690027119.jpg